Tìm kiếm


Liên kết website


Lượt truy cập

  •  Tổng lượng truy cập:     300570

Khoa Dược

  • KHOA DƯỢC - VTTBYT
  • Khoa Dược-VTTBYT là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược-VTTBYT có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược và công tác vật tư y tế  trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng , tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và công tác quản lý,mua sắm,cung cấp các vật tư,trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám cha bệnh đạt hiệu quả....
Lên đầu trang