Tìm kiếm


Liên kết website


Lượt truy cập

  •  Tổng lượng truy cập:     300570

Khoa Dinh Dưỡng

  • KHOA DINH DƯỠNG
  • - Khoa Dinh Dưỡng là một trong các khoa không giường bệnh của Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp, Khoa Dinh Dưỡng có nhiệm vụ thực hiện chế độ ăn cho người bệnh, thức ăn được đưa đến tận khoa phòng, bảo đảm các qui định về ATVSTP, tham vấn dinh dưỡng, tham gia NCKH....

Lên đầu trang