Tìm kiếm


Liên kết website


Lượt truy cập

  •  Tổng lượng truy cập:     300570

Phòng Tổ Chức

  • PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
  • - Phòng Tổ chức Hành chính là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về  tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ  và toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

Lên đầu trang