Tìm kiếm


Liên kết website


Lượt truy cập

  •  Tổng lượng truy cập:     300586

Phòng Điều Dưỡng

  • PHONG ĐIỀU DƯỠNG
  • Căn cứ Thông tư 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện. Phòng Điều dưỡng có các nhiệm vụ sau...
Lên đầu trang